โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 32297)

การใช้ภาษา


ภาพประกอบที่เกี่ยวกับโครงงาน

ชื่อโครงงาน ภาษากับการสื่อสารของมนุษย์
ผู้จัดทำ นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์เครือยิ้ม
ครูผู้สอน นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน
– ทำไมภาษาที่คนเราใช้สื่อสารกันถึงไม่เหมือนกัน?
– ภาษามีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง?
– สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นตัวกลางของภาษาคืออะไร?
ที่มาของโครงงาน
ภาษาเป็นเรื่องที่มนุษย์เราใช้กันเป็นประจำ จนกลายเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีภาษาเกิดขึ้นมามนุษย์เราก็คงจะไม่มีการสื่อสารกัน ดังนั้นการทำโครงงานในครั้งนี้จึงเกิดจากเรื่องใกล้ตัว ซึ่งมีความสำคัญมากต่อมนุษย์
จุดประสงค์ในการทำโครงงาน
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของภาษา
2.เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการนำไปใช้ของภาษา
3.เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นก็ภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารอยู่ทุกวันนั่นเอง

โฆษณา

การตัดต่อVDO

ก่อนอื่น ต้องอธิบายเกี่ยวกับไฟล์งานที่จะนำมาทำก่อนเพราะไฟล์วิดีโอ.มีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งมีหลัก ๆ ก้อคือนามสกุล .wmv, .AVI, MP3, MP4, ฯลฯ สำหรับไฟล์วิดีโอ.ที่เรานำเข้าเก็บไว้ในคอม ส่วนมากจะถูกเก็บไว้เป็นไฟล์สกุล .wmvซึ่งไฟล์วิดีโอ.ถึง 95 % ของนามสกุลทั้งหมด เราสามารถนำมาตัดต่อด้วย Movei Maker อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทราบก้อคือ ไฟล์ MPEG ในแผ่น VCD ไม่สามารถนำมาเปิดได้ จะต้องก็อบไฟล์ AVS ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Mpeg ในแผ่น VCD มาเก็บไว้ในเครื่องก่อน จากนั้นหาโปรแกรมแปลงไฟล์ MPEG เป็น AVI มาโตหนึ่ง จัดการติดตั้งและแปลงไฟล์ AVS ที่เก็บไว้มาเป็น AVI ก่อน จึงจะสามารถเอามาทำใหม่ได้ตามต้องการ สิ่งสำคัญมากก็คือการจัดเก็บไฟล์วิดีโอ.ไว้ในเครื่อง จะต้องจัดทำที่เก็บรอไว้ก่อนนาก๊าบ ปกติที่เราไม่เคยเปิดโปรแกรม Movei Maker มาใช้เลยซักครั้ง กี่ปีกี่ชาติ โฟลเดอร์ที่ชื่อ My Videos มันก้อจะไม่มีในเครื่องแต่หลังจากเราเปิดโปรแกรมที่ว่าสักครั้ง มันจะสร้าง My Videos ไว้ในโฟลเดอร์ My Documents ก๊าบ…ให้ลองหาดู ถ้าไม่เจอจริง ๆ ให้สร้างที่เก็บตามภาพต่อไปนี้

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!